Naar hoofd inhoud Naar footer

Privacy en AVG

Alles over Cookies, privacy en AVG

Deze website wordt beheerd door de Coöperatieve Vereniging “Park Wildrijk St. Maartenszee U.A.”, hierna te noemen Park Wildrijk.

Als je gebruik maakt van de website van Park Wildrijk dan laat je gegevens bij ons achter.

Hieronder kun je lezen welke gegevens Park Wildrijk kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Dit statement gaat over onze hele website.

Cookies door Park Wildrijk

Voor onze website maken we geen gebruik van “cookies”. We verzamelen dan ook geen gegevens over jouw bezoek aan de website.

Hoe komen wij aan je gegevens?

Als je gebruik maakt van de Park Wildrijk-website, dan laat je alleen persoonsgegevens bij ons achter als je gebruik maakt van het contactformulier.

Wat doen we met je gegevens?

Park Wildrijk bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

 • Een reactie te kunnen geven op je vragen via het contactformulier;
 • Het opbouwen van een contacthistorie;

Hoe beveiligen we je gegevens?

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Park Wildrijk streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt Park Wildrijk jouw gegevens?

Park Wildrijk gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen.

Contact, mailing en/of reclame

Mocht je toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kan je altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij contact met je opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens?

Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Park Wildrijk over jou heeft. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij Park Wildrijk. Je kunt op basis van de uitkomsten Park Wildrijk ook verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door Park Wildrijk. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via webmaster@parkwildrijk.nl

Websites van derden

Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Voldoet Park Wildrijk aan de AVG?

Ja, wij hebben allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij aan de nieuwe wetgeving voldoen. Zo hebben we een SSL-certificaat op onze website, hebben we onze cookie- en privacymelding op de website aangepast, hebben we strikte protocollen als het gaat om loginnamen en wachtwoorden en hebben we inzichtelijk welke gegevens we exact verwerken, via welke verwerkers en kunnen we dit aantonen, aanpassen en op verzoek verwijderen. Daarnaast zijn we, waar nodig, verwerkersovereenkomsten aangegaan met de externe partijen die onze gegevens voor ons bewaren (de verwerkers). Ook vermelden we in elke overeenkomst die wij met onze bezoekers aangaan welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe deze kunnen worden opgevraagd en verwijderd in onze verwerkersovereenkomst.

Algemene NAW- en contactgegevens

Wanneer je een contactformulier invult worden onderstaande gegevens van je opgeslagen, mits ingevuld:

 • Bedrijfsnaam
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • e-mailadres
  • Telefoonnummer

Deze gegevens gebruiken we alleen om jouw vraag of opmerking te kunnen beantwoorden.

Wijzigingen Privacy statement

Park Wildrijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

Contactgegevens

Park Wildrijk
Zeeweg 2A H167
1753 BB St. Maartensvlotbrug
E: webmaster@parkwildrijk.nl

Correspondentie-adres:

Citroenvlinderstraat 30
1432 ME Aalsmeer
E: secretaris@parkwildrijk.nl